Tuyển dụng

Tuyển dụng nhân viên chăm sóc khách hàng ( Part-Time )
Tuyển dụng nhân viên chăm sóc khách hàng ( Part-Time )
Do nhu cầu công việc và phát triển thương hiệu trong năm 2020, Lam Thảo Cosmetics cần tuyển thêm các bạn có cùng sở thích và đam mê về mỹ phẩm và làm đẹp: Mô tả công việc:Tiếp ...
Tuyển dụng nhân viên đóng hàng ( Part-Time )
Tuyển dụng nhân viên đóng hàng ( Part-Time )
Do nhu cầu công việc và phát triển thương hiệu trong năm 2020, Lam Thảo Cosmetics cần tuyển thêm các bạn có cùng sở thích và đam mê về mỹ phẩm và làm đẹp: Mô tả công việc:Hoàn ...
Tuyển dụng nhân viên tư vấn offline ( Full-Time )
Tuyển dụng nhân viên tư vấn offline ( Full-Time )
Do nhu cầu công việc và phát triển thương hiệu trong năm 2020, Lam Thảo Cosmetics cần tuyển thêm các bạn có cùng sở thích và đam mê về mỹ phẩm và làm đẹp: Mô tả công việc:Chào đ...
Tuyển dụng nhân viên thu ngân
Tuyển dụng nhân viên thu ngân
Do nhu cầu công việc và phát triển thương hiệu trong năm 2020, Lam Thảo Cosmetics cần tuyển thêm các bạn có cùng sở thích và đam mê về mỹ phẩm và làm đẹp: Mô tả công việc:Tiếp n...
Tuyển dụng nhân viên tư vấn online ( Part-Time )
Tuyển dụng nhân viên tư vấn online ( Part-Time )
Do nhu cầu công việc và phát triển thương hiệu trong năm 2020, Lam Thảo Cosmetics cần tuyển thêm các bạn có cùng sở thích và đam mê về mỹ phẩm và làm đẹp: Mô tả công việc:Tư vấn...
Tuyển dụng nhân viên tư vấn offline ( Part-Time )
Tuyển dụng nhân viên tư vấn offline ( Part-Time )
Do nhu cầu công việc và phát triển thương hiệu trong năm 2020, Lam Thảo Cosmetics cần tuyển thêm các bạn có cùng sở thích và đam mê về mỹ phẩm và làm đẹp: Mô tả công việc:Chào đ...

Lấy lại mật khẩu