Giỏ hàng

Chính sách bảo mật

Tại lamthaocosmetics.vn, chúng tôi coi việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là ưu tiên hàng đầu.

Chúng tôi hiểu hoàn toàn rằng thông tin cá nhân của bạn là thuộc về bạn, vì vậy chúng tôi nỗ lực hết sức lưu trữ bảo mật và xử lý cẩn thận thông tin mà bạn chia sẻ với chúng tôi.

Chúng tôi coi sự tin cậy của bạn có giá trị cao nhất. Vì vậy chúng tôi thu thập lượng thông tin tối thiểu chỉ khi có sự cho phép của bạn và sử dụng thông tin này chỉ cho các mục đích đã dự định. Trong một vài trường hợp, chúng tôi cung cấp thông tin của bạn cho bên thứ ba nhằm mục đích xử lý đơn hàng của bạn (như đơn vị vận chuyển, shipper,...)

Tại Lam Thảo, chúng tôi nỗ lực hết sức nhằm đảm bảo khả năng bảo vệ dữ liệu của bạn, bao gồm bảo mật dữ liệu kỹ thuật và quy trình quản lý nội bộ cũng như các biện pháp bảo vệ dữ liệu vật lý.

Bạn có thể truy cập dữ liệu cá nhân để thay đổi, xóa dữ liệu mà không tốn phí. Đồng thời, bạn có thể từ chối nhận các thông tin về quảng cáo của Lam Thảo qua các thông tin cá nhân mà bạn cung cấp (như email, số điện thoại)


Cảm ơn bạn vẫn tiếp tục quan tâm và ủng hộ chúng tôi.

Facebook Instagram Youtube shopee Top